Tìm kiếm tin tức
Các hoạt động, lễ hội tại Đền Huyền Trân
Quay lại1Xem tiếp
Các tin khác
Lịch sử Nhà Trần
Khi nhà Lý bắt đầu suy yếu, người đứng đầu dòng họ Trần ở đây là Trần Cảnh (Trần Thái Tông) nhưng người đặt nền móng cho sự ra đời chính thức của nhà Trần là Trần Thủ Độ. Nhà Lý suy vi, quyền lực rơi hết vào...
Tiểu sử Đức Vua Trần Nhân Tông
Về Phật pháp, Ngài học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, được Thượng Sĩ hết lòng hướng dẫn và trao đổi những yếu nghĩa Thiền tông. Ngài tâm đắc nhất là câu: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” (Quan sát lại...
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.237.089
Truy cập hiện tại 411