Tìm kiếm tin tức

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018! ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 846.636
Truy cập hiện tại 38
Thông tin đơn vị
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG - TRIỂN LÃM Trưởng phòng Ngô Văn Giáo DĐ: 0916.075309 ĐTCĐ: 0234.3853789...
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Trưởng phòng Trương Thị Hiền DĐ: 0905.917975  ĐTCĐ: 0234.3822573 ...
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG  Trưởng phòng Nguyễn Thị Hằng DĐ: 0984.818373 ĐTCĐ: 0234.3815030  ...
BCH CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN  Bí thư: Lê Ngọc Trường Thiện DĐ: 0888.894709 Email: luudong777@gmail.com...
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN Chủ tịch Ths. Trần Quang Cường DĐ: 0914.605335  ĐTCĐ: 0234.3863577...
Ngày 07 tháng 02 năm 2017, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 27/QĐ-SVHTT về việc quy định chức năng,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
.
.