Tìm kiếm tin tức

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018! ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 870.504
Truy cập hiện tại 11
Hiển thị video clip
PHỎNG VẤN Đ/C NGUYỄN THANH HẢI
Ngày cập nhật 25/03/2014
Tác giả:Thuộc VTV HUE
.
.